Hoe kun je ons inschakelen

Om het JeugdFACT+ team in te kunnen zetten is er een toewijzing van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodig.

Wanneer we een formele toezegging krijgen vanuit het Centrum van Jeugd en Gezin dat de beschikking wordt afgegeven, is dat voor ons al een startschot om te beginnen. We kennen geen wachtlijsten en doen geen intakeonderzoek.

Voorafgaand aan de eerste kennismaking (meestal thuis) vindt er altijd een groot overleg met ouders, kind of jongere, betrokken hulpverleners (in ieder geval iemand van CJG) en begeleiders plaats. Daarna bespreken we de verkregen informatie in ons team op woensdag of donderdag. Kort na dit teamoverleg plannen we meteen de eerste afspraak.