Wie wij zijn

JeugdFACT+ is een multidisciplinair team bestaande uit medewerkers uit zeven verschillende organisaties (GGNet, Jeugd GGZ Dimence groep , Karakter, Lindenhout, Pactum, Pluryn, Tactus) die vanuit hun verschillende expertises samen de hulpverlening vorm geven.

Jeugdhulp+ vanuit één team

Ons JeugdFACT+ team biedt Jeugdhulp+, kort gezegd begeleiding en samenwerking gebaseerd op onder meer de FACT methodiek. Bijzonder is dat door de multidisciplinaire samenstelling van het team, kennis en kunde vanuit Jeugd GGZ, Jeugdzorg, LVB en Verslavingszorg is samengebracht in één team. Samenwerken doen wij op onze eigen en unieke werkwijze waarbij we wendbaar, snel inzetbaar en laagdrempelig zijn. Op deze manier kunnen wij langdurige en complexe problemen bij gezinnen en kinderen/jongeren direct en volledig benaderen vanuit onze verschillende specialistische invalshoeken.

Geen wachttijd en daarom snel inzetbaar

Onze hulp is er voor kinderen, jongeren en hun netwerk die in de reguliere zorg afhaken of de reguliere zorg om bijzondere reden niet weten te bereiken. Tevens zijn we voor kinderen, jongeren en gezinnen die, ondanks reeds ingezette zorg, niet verder komen. Je kunt ons altijd inschakelen voor consultatie en advies.

We staan naast jongere en ouders en helpen mee om te begrijpen wat er aan de hand kan zijn. Om samen te kijken wat er mogelijk is voor verbetering en vooruitgang. Daar waar nodig bieden wij begeleiding naar de reguliere zorg en behandeling. We schuiven graag aan bij een overleg op school of met een begeleider die al met het gezin werkt. We werken intensief samen in de zorgketen en kennen de sociale kaart.

Het JeugdFACT+ team is werkzaam in regio Midden IJssel en Oost Veluwe

Je vindt ons in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.